Przetwarzanie danych osobowych

Dzięki wyrażeniu zgody będziemy mogli zaoferować produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb. Nie jest to wymagane, by korzystać z naszych produktów i usług, jednak uważamy, że jedynie w ten sposób możemy Tobie zaoferować odpowiednie rozwiązania. Oczywiście, w każdej chwili można zmienić swoją decyzję i odwołać swoją zgodę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie komunikatów handlowych

Zgoda jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", zgodnie z postanowieniami Czeskiej Ustawy o Ochronie Danych (Czeska Ust. Nr 101/2000 z poprawkami (zwana dalej " ZOOÚ")) i zgodnie z ustawą nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianie niektórych ustaw.

1. Niniejszym wyrażasz zgodę firmie Sobotka Radek,Horní Malá Úpa 132, NIP: 47525134, (zwanego dalej "Administratorem") zgodnie z ustawą Nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej " ZOOÚ") na przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres
 • e-mail
 • numer telefonu

2. Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail koniecznie muszą zostać przetworzone, w celu przygotowania oferty usług, jej przedstawienia, udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie lub przedstawienia nowej oferty produktów. Tego typu przetwarzanie umożliwia § 5 ust. 2b ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w trakcie trwania umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, nie dłużej niż 3 lata w celach marketingowych, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania wynikającego z umowy oraz nie dłużej niż 10 lat w celach ewidencyjnych, jeśli nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie .

3. Wyraźnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie opisane powyżej. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie poprzez przesłanie e-maila na adres: JLIB_HTML_CLOAKING

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez Administratora, jednak przetwarzaniem danych osobowych dla Administratora mogą również się zajmować:

 • a. Ewentualnie, inni dostawcy oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji, z których firma obecnie nie korzysta.
 • b. * Aktualną listę wybranych firm i zainteresowanych partnerów biznesowych można znaleźć na stronie internetowej

5. Proszę być świadomym, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:

 • wyrażenia zgody w dowolnym momencie,
 • poproszenia nas o informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • poproszenia nas o wyjaśnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • poproszenia o dostęp do tych danych i ich aktualizowania lub edytowania,
 • wymagania od nas usunięcia danych osobowych,
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, do skontaktowania się z nami lub Urzędem ochrony danych osobowych.

Dlaczego z nami?

 • Bezpieczeństwo klienta na pierwszym miejscu
 • Nauka dostosowana początkującym i zaawansowanym narciarzom
 • Oddzielne i bezpieczne obszary przeznaczona dla nauki początkujących
 • Godzina rozpoczęcia, długość nauki i przerwy według życzenia klienta
 
ubytovani
Restaurace Ubytování
Malá Úpa
trautenberk
Pivovar
Trautenberk
rs7
RS7
CSLS
ČSLŠ